Brann alarm

En enkel og fornuftig løsning for bygg og eneboliger.

.
Noby220iR2 er en videreutvikling av Noby220i – endringen består i tilpasning til EN54 og medfører endret størrelse og noen flere funksjoner. Sentralen har blant annet flere indikasjonslamper og 2 sireneutganger.
NB! Noby220RAM (innfellingsramme) vil ikke passe til denne sentralen – det jobbes med en ny innfellingsramme.
Med Noby220iR2 kan man seriekoble inntil 8 sentraler slik at sikkerheten økes i boliger med flere leietakere. Ved et branntiløp vil først sentralen i gjeldende boenhet varsle, man har da mulighet til å avstille denne før de andre boenhetene varsles. Noby 220i er en kompakt konvensjonell brannalarmsentral i hovedsak beregnet for bolig. Det er lagt vekt på et moderne og tiltalende design. Sentralens front er i børstet stål og tastene er omringet av blå belysning når sentralen er i normaltilstand. Noby 220i er utstyrt med 2 overvåkede sløyfer som begge kan tilkobles profesjonelle røyk-/varmedetektorer fra System Sensor. Deteksjon med slike detektorer sikrer stabil og pålitelig drift uten stor risiko for uønskede alarmer. Sentralen har mulighet for enkel sløyfeutkobling og vil etter slik automatisk innkoble etter 60 minutter. Nødstrøm sikres for inntil 120 timer ved å tilkoble en 1,3 Ah 12V blyakkumulator. Sentralen har integrert lydgiver/sirene. Et innebygget orienteringslys rettet mot gulvet tennes ved alarm og vil gjøre det mulig å orientere seg i et røykfylt rom. For å dra nytte av disse funksjonene er plassering av sentralen viktig. Et egnet sted vil for eksempel være utenfor soverom. Eksterne lyd- og lysgivere kan også tilkobles.
Noby220iR2 Noby UK Ltd. 6255700 Boligbrannsentral for seriekobling - R2 FG - EN54-2, EN54-4 (S-211/13)ECO1003 System Sensor 6255883 Optisk røykdetektor - ECO serien FG - EN54-3 (RD-539/12)
GD-04K Jablotron 6254243 GSM sender med 4 innganger, 2 utganger antenne og strømadapterGSM sender, hvis det ønskes ekstern varsling.
Eksempel på pakkeløsning.
noby-alarm
Pakkeløsning bestående av:
1 stk Noby220iR2,
2 stk ECO1003 optiske detektorer,
2 stk ECO1000BSD sokler,
1 stk B12012 batteri,
1 stk sokkelsirene,
1 stk ECO1000RTU testenhet.
 Dette systemet tilfredstiller kravene som er satt for branndeteksjon ifølge den nye tekniske forskriften TEK10.
Pris: 2300,- x.mva.

Brannalarmsystem for rekkehus..

Noby sin egen norsk-produserte brannalarmsentral for bolig er unik i markedet. Denne EN54 og FG godkjente alarmsentralen kan også kobles med søstersentraler slik at disse vil varsle mellom boenheter ved branntilløp. Løsningen er enkel å montere og bruke, samtidig som den sørger for at alle deler av anlegget fungerer til enhver tid som følge av den innebygde systemsjekken.

 

Brukerne kan være sikre på at naboens system også fungerer og “kjettingen” har derfor ingen dårlige lenker.