Drone tjenester

Vi er autorisert drone pilot. Har tillatelse fra Luftfarts-tilsynet og følger deres instruksjoner.
Med denne tar vi bilder til Web-bruk og dokumentasjon. F.eks. av fasader, kameraplassering for overvåkning etc.

Store deler av luftrommet over og rundt Bergen vil være stengt i perioden 15.-24. september 2017 i forbindelse med Sykkel-VM.

Mesterskapet er et stort arrangement, som vil få stor mediedekning. Link-fly vil operere i områdene og sørge for direkteoverføring og filming. For å ivareta sikkerheten i lufta og på bakken innfører Luftfartstilsynet et generelt flyforbud i tre soner for all aktivitet som ikke er en del av arrangementet.

Flyforbudet er fastsatt 26. juni 2017 og finnes i Lovdata. Her finner man også koordinatene og tidspunktene for de midlertidige flyforbudssonene.

 

Ta kontakt, vi tar oppdrag på forespørsel men forbeholder oss retten til å avstå hvis forhold og plassering gjør at det ikke er forsvarlig.

Mvh
Roger