Server Hosting

For mange kunder kan det svare seg å leie server plass istedet for å eie med alle de vedlikeholdskostnader det medfører. Utviklingen innen server og sky tjenester går så fort at utstyret utdateres tidligere en før. Programvaren er kostbar å oppgradere og dermed blir det ofte mye rimeligere å leie plass i en server park der backup løsninger og beskyttelse alltid er ivaretatt.

Våre maskin parker har avanserte batteri reserver og strøm aggregat ved lengre strømbrudd. Server-rom er luft avkjølte og har temperatur overvåkning, hvis temperaturen overstiger 25 grader sendes det varsel til teknisk og responsen blir umiddelbare. Hele døgnet.

Vi gjenbruker også varmen fra Serverrom til oppvarming av kontor og verksted. Så man kan trygt kalle oss en grøn bedrift.

Vi er Microsoft Partner og leier ut servere. Vi har SPLA avtale med Microsoft. D.v.s vi rapporterer til Microsoft en gang i måneden hvor mange brukere hvert firma ha og betaler en leie-pris til Microsoft for dette.  Dette gjør det fleksibelt for våre kunder som rapporter til oss før den 25 i hver mnd. hvis de har flere eller mindre antall ansatte en forrige måned. Ellers går avtalen av seg selv og dere som kunder slipper å tenke på slike ting.

Når det kommer nye versjoner av Office eller andre programmer fra Microsoft så oppgraderer vi dette for våre kunder uten kostnader.

Serverne er tilgjengelig fra hele verden. Hele døgnet, hele uken. Vi tar vedlikehold uten for normal arbeidstid iht. avtale slik at det merkes minst mulig for dere som kunder.

I disse tider svarer det seg ekstra når man ha innleide medarbeidere og markedet svinger.

Ta kontakt med oss og få ett pris overslag på løsningen hvis du tenker å investere i ny maskinvare. Leie løsningen vil ofte være bedre bare på at man slipper store engangs kostnader.

Vi leverer selvsagt maskinvare og løsninger til kunder som ønsker å ha det hos seg selv også.

Mvh
Roger